Aktualności > Informacja prawna > Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o prawach autorskich

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007.

O ile nie postanowiono inaczej, reprodukcja jest dozwolona pod warunkiem podania źródła.

Do celów reprodukcji lub innego wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) niezbędne jest otrzymanie pozwolenia, które unieważnia wyżej wymienione ogólne pozwolenie i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności