Aktualności > Dokumenty > Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Europejskiej Agencji Chemikaliów:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Europejskiej Agencji Chemikaliów:

Zbiór często zadawanych pytań na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące REACH


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące REACH IT - Faktury i opłaty, Aspekty techniczne


Pytania i odpowiedzi dotyczące obowiązku przekazywania informacji przez dalszych użytkowników


Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytań "Inquiry" i identyfikacji substancji


Questions and Answers on notifications on substances in articles


Questions and answers on Data sharing and related disputes


Questions and Answers for the registrants of previously notified substances


REACH Pre-registration Questions and Answers


Odpowiedzi na pytania dotyczące załącznika XVII (ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów)


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące narzędzia IUCLID 5

Pytania i odpowiedzi - Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące narzędzia Chesar


 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące detergentów


 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności