Aktualności > Dokumenty > Poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów:

Poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów:

Poniżej zamieszczamy poradniki poświęcone poszczególnym zagadnieniom systemu REACH. Pochodzą one ze stron Europejskiej Agencji Chemikaliów. W dokumentach tych znajdują się informacje uzupełniające tekst rozporządzenia REACH. Dotyczą one aspektów technicznych REACH. Dokumenty te opracowano i zatwierdzono we współpracy z władzami państw członkowskich, Komisją Europejską i przedstawicielami przemysłu - w ramach Projektów wdrażających REACH (RIPy). Powinny one służyć Państwu jako podstawowe źródło informacji w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia REACH. Wszystkie dokumenty pochodzą ze strony internetowej ECHA.

Projekty poradników w trakcie konsultacji

Repozytorium dokumentów - biblioteka dokumentów Europejskiej Agencji Chemikaliów


Poradniki dotyczące rejestracji


Poradnik dotyczący półproduktów


Poradnik dotyczący monomerów i polimerów


Poradnik dotyczący PPORD


Poradnik dotyczący identyfikacji i nazewnictwa substancji


Poradniki dotyczące IUCLID 5


Poradnik dotyczący udostępniania danych


Poradnik dla Dalszych Użytkowników

Strona ECHA dla dalszych użytkowników - TUTAJ


Poradnik dotyczący analizy społeczno ekonomicznej (ograniczenia)


Poradniki dotyczące substancji w wyrobach


Poradnik dotyczący wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego


Chemical Safety Report - an illustrative example


Praktyczne przykłady scenariuszy narażenia


Poradnik do załącznika V


Poradnik dotyczący odpadów oraz substancji odzyskiwanych


Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki

interaktywny poradnik - Safety Data Sheets and Exposure Scenarios – Advice for recipients


Poradnik na temat przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia


Poradnik na temat analizy społeczno-gospodarczej – udzielanie zezwoleń


Podręczniki dla użytkowników przemysłowych


Podręczniki przedkładania danych


Poradniki praktyczne


Poradniki dla urzędów

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności