Aktualności > Linki

Linki

 1. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
  http://echa.europa.eu
 2. Strony internetowe innych krajowych centrów informacyjnych ds. REACH
  http://www.echa.europa.eu/pl/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
 3. Strona Ministerstwa Gospodarki poświęcona rozporządzeniu REACH
  http://www.mg.gov.pl/REACH/
 4. Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
  http://www.chemikalia.gov.pl/
 5. Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna Środowisko
  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
 6. Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł
  http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
 7. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do
 8. Wykaz EINECS
  http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein
 9. OECD eChemPortal
  http://www.echemportal.org/
 10. Terminologia REACH i CLP w 22 językach on-line
  http://echa.cdt.europa.eu/
 11. Wsparcie akredytowanych organizacji przez ECHA
  http://www.echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/stakeholders/accredited-stakeholder-organisations/support-by-echa-accredited-stakeholders/
 12. Bazą terminologiczna IATE (Interactive Terminology for Europe)
  http://iate.europa.eu
 13. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  http://osha.europa.eu/pl/topics/ds
 14. Poradniki CEFIC (The European Chemical Industry Council)
  http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności