Aktualności > Odpady

Odpady

Ustalenia dotyczące wspólnego podejścia polskiej administracji szczebla centralnego do kwestii odpadów w świetle przepisów rozporządzenia REACH oraz przepisów wspólnotowych i krajowych dot. odpadów. NOTATKA ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH

Wytyczne dotyczące ramowej dyrektywy odpadowej 2008/98/EC na stronie Komisji Europejskiej

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności