Aktualności > Rejestracja > Okresy przejściowe w ramach rozporządzenia REACH

Okresy przejściowe w ramach rozporządzenia REACH

Okresy przejściowe zgodnie z przepisami art. 23 rozporządzenia REACH
Klasyfikacja substancji wprowadzonej Ilość substancji
wyprodukowanej
lub importowanej
co najmniej:
Okres przejściowy
CMR – sub. rakotwórcze, mutagenne, szkodliwie działające na rozrodczość – kat. 1 i 2 1 tona do 1.12.2010
N; R50/53 100 ton do 1.12.2010
Pozostałe substancje 1000 ton do 1.12.2010
Pozostałe substancje 100 ton do 1.06.2013
Pozostałe substancje 1 tona do 1.06.2018

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności