Aktualności > SIEF > Podział kosztów

Podział kosztów

Spory związane z udostępnianiem danych

Agencja może udzielić pomocy przy rozwiązywaniu sporów związanych z udostępnianiem danych pomiędzy istniejącymi i potencjalnymi rejestrującymi. Procedury dotyczące sporów związanych z udostępnianiem danych należy wszczynać jedynie w ostateczności, po wyczerpaniu wszelkich możliwych działań i argumentów.

Każdy potencjalny rejestrujący wszczynający spór związany z udostępnianiem danych przed przedłożeniem dokumentacji rejestracyjnej musi zawsze uzyskać decyzję ECHA.

W przypadku zaistnienia sporu decyzja agencji będzie opierać się na ocenie starań podjętych przez poszczególne strony w celu zawarcia porozumienia w sprawie udostępniania danych i podziału ich kosztów w sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób.

Potencjalny rejestrujący wszczynający procedurę sporu dotyczącego udostępniania danych z ECHA musi wykazać starania wszystkich stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia i musi przedstawić odpowiednie dowody poparte dokumentami.

 

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Pytania i odpowiedzi dotyczące udostępniania danych i związanych z tym sporów

Webform to indicate failure to reach an agreement according to article 27(5)

Webform to indicate failure to reach an agreement according to article 30 (2)

Webform to indicate failure to reach an agreement according to article 30 (3)

Tworzenie SIEF i udostępnianie danych - fact sheet

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności