Aktualności > Rejestracja > Substancje produkowane lub importowane w ilości mniejszej niż 1 tona

Substancje produkowane lub importowane w ilości mniejszej niż 1 tona

W odniesieniu do tych substancji nie ma obowiązku dokonywania rejestracji.

Zgodnie z definicją podaną w art. 3 punkt 30)

rocznie odnosi się do roku kalendarzowego, jeżeli nie stwierdzono inaczej. W przypadku substancji wprowadzonych, które zostały przywiezione lub wytworzone w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat, ilości roczne obliczane są na podstawie średniej wielkości produkcji lub importu z poprzedzających trzech lat kalendarzowych;

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności