Aktualności > Rejestracja > Późna Rejestracja Wstępna:

Późna Rejestracja Wstępna:

Zgodnie z art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH potencjalny rejestrujący, który po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 2008 produkuje/importuje substancję wprowadzoną w ilości co najmniej tony rocznie może w dalszym ciągu dokonać późnej rejestracji wstępnej i skorzystać z okresów przejściowych zawartych w art. 23, pod warunkiem, że przedłoży Agencji odpowiednie informacje wyszczególnione w art. 28 ust. 1 w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej produkcji/ importu w ilości co najmniej 1 tony rocznie i nie później niż 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego terminu przejściowego określonego w art. 23.

Pragniemy jednak przypomnieć, że

30 listopada 2009 r. minął 12 miesięczny termin przed pierwszym okresem przejściowym dla substancji:

- CMR kat. 1 i 2 w ilości co najmniej 1 tony/rok

- niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym zwrotem R50/53 w ilości 100 ton/rok

- oraz pozostałych substancji w ilości co najmniej 1000 ton/rok

31 maja 2012 minął 12 miesięczny termin przed drugim okresem przejściowym dla substancji:

- w ilości co najmniej 100 ton/rok

co oznacza że dla powyższych substancji nie można już dokonać późnej rejestracji wstępnej i należy od razu zarejestrować substancję w Agencji składając wcześniej ”Inquiry” zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej http://echa.europa.eu/pl/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/inquiry

W przypadku substancji w ilości co najmniej 1 tony rocznie - art. 23 ust. 3 na stronie https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces można założyć konto firmy w REACH-IT oraz dokonać późnej rejestracji wstępnej.

 

Przydatne informacje:

Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 4: Rejestracja wstępna w trybie online

Substancje wstępnie zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Substancje zidentyfikowane do rejestracji do dnia 31 maja 2013

Więcej informacji o późnej rejestracji wstępnej na stronach ECHA - TUTAJ

 

Często zadawane pytania:

 1. Czy rejestracja wstępna jest obowiązkowa?

  Rejestracja wstępna jest obowiązkowa jedynie w przypadku korzystania z okresów przejściowych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcą Państwo skorzystać z okresów przejściowych, możliwe jest dokonanie od razu pełnej rejestracji.

 2. Jakie są korzyści z dokonania rejestracji wstępnej?

  Dokonując rejestracji wstępnej substancji wprowadzonej można skorzystać z okresów przejściowych podanych w art. 23 rozporządzenia REACH. Dokonując rejestracji wstępnej będziecie mieć Państwo dodatkowy czas na zgromadzenie i selekcję dostępnych danych oraz uzyskanie brakujących informacji potrzebnych do dossier rejestracyjnego. Rejestrację pełną swoich substancji będziecie mogli Państwo dokonywać dopiero w  2013 r, 2018 roku – w zależności od wielkości produkcji, importu oraz właściwości substancji.

 3. Kto może dokonać rejestracji wstępnej?

  Rejestracji wstępnej dokonują:

  • producenci i importerzy substancji wprowadzonej w jej postaci własnej lub w mieszaninie, jeżeli ilość tej substancji wynosi co najmniej 1 tona/rok, włączając półprodukty,
  • producenci i importerzy wyrobów zawierających substancje, które w sposób zamierzony uwalniają się z wyrobów podczas normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania i są obecne w tych wyrobach w ilości co najmniej 1 tona/rok,
  • wyłączni przedstawiciele producentów spoza obszaru UE.
 4. Sposoby dokonania rejestracji wstępnej

  Informacje dla celów rejestracji będą mogły zostać przekazane do Europejskiej Agencji Chemikaliów jedynie drogą elektroniczną. Przewidziane są dwa sposoby rejestracji wstępnej: bezpośrednio za pomocą strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (REACH-IT) oraz za pomocą programu IUCLID 5 lub innego programu, przy wykorzystaniu formatu pliku udostępnionego bezpłatnie przez Agencję.

  W pierwszym przypadku możliwe będzie bezpośrednie wpisywanie wymaganych informacji poprzez stronę internetową Agencji (rejestracja wstępna on-line). Nie będzie wymagana instalacja żadnego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, iż wpisywanie wymaganych informacji w przypadku wielu substancji może być kłopotliwe.

  W drugim przypadku rejestracja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy przygotować zbiorczy plik danych dotyczących substancji w formacie udostępnionym przez Agencję (za pomocą programu IUCLID 5 lub innego oprogramowania). Następnie należy, będąc na stronie Agencji, przesłać przygotowany plik. Drugi sposób postępowania wskazany jest w przypadku dokonywania rejestracji wstępnej większej liczby substancji. 

 5. Czy występuje opłata przy dokonywaniu rejestracji wstępnej?

  Rejestracja wstępna jest całkowicie bezpłatna. Dopiero podczas rejestracji pełnej trzeba będzie uiścić opłatę za rejestrację substancji. Wielkość tej opłaty będzie regulowana rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie opłat i należności.

 6. Czy w celu skorzystania z okresów przejściowych należy rejestrować wstępnie wszystkie substancje, nawet te, które obecnie produkuje lub importuje się w ilości mniejszej niż 1 t/r?

  Przed podjęciem decyzji prosimy pamiętać, iż w odniesieniu do każdej zarejestrowanej wstępnie substancji automatycznie tworzone będą fora SIEF (PRE-SIEF). Zarejestrowanie wstępne substancji oznaczać będzie tym samym uczestnictwo w forum (PRE-SIEF) dotyczącym tej substancji.

 7. Czy dokonanie rejestracji wstępnej zobowiązuje do pełnej rejestracji w przyszłości?

  Nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności