Aktualności > Informacja prawna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te będą przetwarzane przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH, ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź, jedynie dla celów związanych z udzielaniem odpowiedzi na Państwa zapytania i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej strony oraz poczty elektronicznej, oraz, jeśli został podany numer telefonu i adres, telefonicznie i listownie.

W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te mogą być przekazane innym krajowym centrom informacyjnym, Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz Komisji Europejskiej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Krajowe Centrum Informacyjne nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia.

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności