Aktualności > Komitety RAC i SEAC

Komitety RAC i SEAC


Komitet ds. Oceny Ryzyka - The Committee for Risk Assessment (RAC)

Protokoły ze spotkań RAC


Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych - The Committee for Socio-economic Analysis (SEAC)

Protokoły ze spotkań SEAC


© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności