Aktualności > REACH-IT

REACH-IT


 

Image REACH-IT

Logowanie do portalu REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

Informacje dotyczące portalu REACH-IT: http://echa.europa.eu/pl/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it

Informacje przydatne w przypadku zablokowania konta, zapomnienia hasła, User ID: http://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management

 

Image IUCLID 5

Informacje dotyczące programu IUCLID 5: http://iuclid.eu/

Prezentacje wideo jak pobrać i zainstalować program IUCLID 5 (stand-alone version): http://www.youtube.com/user/EUchemicals

 

Image CHESAR

Informacje dotyczące narzędzia CHESAR: http://chesar.echa.europa.eu/

 


REACH IT jest to System Informatyczny mający za zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom (Europejskiej Agencji Chemikaliów, Komisji Europejskiej, Właściwym organom Państw Członkowskich UE, przemysłowi, organizacjom pozarządowym i społeczeństwu) gromadzić, wymieniać, przedkładać (głównie przemysł), oceniać, przetwarzać i przeglądać informacje dotyczące substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH.

Treść rozporządzenia wyraźnie wskazuje, iż wszelka komunikacja z Agencją w Helsinkach odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. 

Artykuł 111 w Tytule X Agencja:

Agencja określa i udostępnia nieodpłatnie formaty oraz udostępnia na swej stronie internetowej pakiety oprogramowania służące do przedkładania Agencji wszelkich informacji. Państwa członkowskie, producenci, importerzy, dystrybutorzy i dalsi użytkownicy korzystają z tych formatów i pakietów podczas przedkładania Agencji wszelkich informacji (..) Agencja udostępnia oprogramowanie narzędziowe w celu ułatwienia przedkładania wszelkich informacji dotyczących substancji rejestrowanych zgodnie z art. 12 ust. 1.

Dla celów rejestracji formatem dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 lit. a), jest format IUCLID (...).”

Natomiast Artykuł 77 wymienia zadania Agencji.

Agencja:

Aby przygotować odpowiedni system spełniający stawiane w powyższym artykule zadania Komisja Europejska rozpoczęła w 2004 roku prace nad projektem RIP 2 (projekt wdrożenia systemu REACH) nazwanym REACH-IT. Krótko charakteryzując ten system jest to:

REACH-IT składa się z dwóch podstawowych elementów, aplikacji bazodanowej IUCLID 5 oraz aplikacji dostępnej na stronie internetowej Agencji wraz z systemem obiegu dokumentów wewnątrz Agencji Chemikaliów.

IUCLID 5 to narzędzie służąca do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Tylko dokumentacja rejestracyjna przygotowana w formacie IUCLID 5 może zostać przedłożona Agencji.

Drugim filarem systemu REACH-IT jest funkcjonujący w Agencji złożony system informatyczny składający się z:

Dla przemysłu najważniejszą funkcję pełni portal internetowy udostępniający szereg funkcji z których skorzystać będzie można po uprzedniej rejestracji. Pokrótce najważniejsze funkcje portalu to:

  • zarządzanie użytkownikami w danej organizacji (przydzielanie uprawnień, dodawanie użytkowników),

  • wspomaganie wymiany informacji – dokonywanie rejestracji wstępnej, fora wymiany informacji o substancjach, zapytania,

  • przedkładanie dossier przygotowanych w IUCLID 5 (np. rejestracyjnych), 

  • przedkładanie online dossier z mniejszą ilością wymaganych informacji takich jak zgłoszenia klasyfikacji, zgłoszenia informacji i raportów bezpieczeństwa chemicznego przez dalszych użytkowników,

  • generowanie i zarządzanie fakturami.

Korzystanie z systemu REACH IT wymaga od użytkowników (producenci, importerzy itd.) dostępu do Internetu i przeglądarki internetowej, natomiast IUCLID 5 jest dostępny za darmo do pobrania ze strony internetowej www.iuclid.eu w wersjach dla systemów Unix i Microsoft.


 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności