Aktualności > Fora SIEF

Fora SIEF

Fora wymiany informacji o substancjach

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia REACH, wszyscy potencjalni rejestrujący, dalsi użytkownicy i osoby trzecie, które przedłożyły informacje Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 28 lub których informacje znajdują się w posiadaniu Agencji zgodnie z art. 15, dla tej samej substancji wprowadzonej, lub też rejestrujący, którzy przedłożyli dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji wprowadzonej przed terminem określonym w art. 23 ust. 3, są uczestnikami forum wymiany informacji o substancjach (SIEF).

Celem każdego forum SIEF jest:

Uczestnicy forum SIEF udostępniają innym uczestnikom istniejące wyniki badań, reagują na wnioski innych uczestników o udzielenie informacji, wspólnie określają zapotrzebowanie na dalsze badania dla celów ust. 2 lit. a) i organizują przeprowadzenie takich badań. Wszystkie fora SIEF funkcjonujądo dnia 1 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania forów SIEF, w języku polskim, znaleźć można na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów, w sekcji SIEF -TUTAJ

Praktyczne porady - TUTAJ

Zachęcamy w szczególności do zapoznania się broszurami informacyjnymi przygotowanymi przez Agencję:

  1. Fora SIEF - Główne założenia
  2. Pierwsze kroki na forach SIEF - Najważniejsze wskazówki

 

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności