Aktualności > Zezwolenia > Numer zezwolenia

Numer zezwolenia


Streszczenia decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) - REACH/14/1/0

Ftalan dibutylu (DBP) - REACH/14/2/0

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), Ftalan dibutylu (DBP) - REACH/14/3/0, REACH/14/3/1, REACH/14/3/2

Tritlenek diarsenu - REACH/15/1/0REACH/15/2/0REACH/15/3/0REACH/15/4/0REACH/15/4/1

Trichloroetylen - REACH/15/5/0, REACH/15/5/1

Heksabromocyklododekan (HBCDD) - REACH/15/6/0 REACH/15/6/ REACH/15/6/2 REACH/15/6/3 REACH/15/6/4 REACH/15/6/5 REACH/15/6/6 REACH/15/6/7 REACH/15/6/8 REACH/15/6/9 REACH/15/6/10 REACH/15/6/11 REACH/15/6/12 REACH/15/6/13 REACH/15/6/14 REACH/15/6/15 REACH/15/6/16 REACH/15/6/17 REACH/15/6/18 REACH/15/6/19 REACH/15/6/20 REACH/15/6/21 REACH/15/6/22 REACH/15/6/23 REACH/15/6/24 REACH/15/6/25


Lista decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV - TUTAJ


Wnioski o zezwolenie 

Statystyka złożonych wniosków


© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności