Aktualności > Rejestracja > Rejestracja nie dotyczy następujących zastosowań substancji

Rejestracja nie dotyczy następujących zastosowań substancji

Rejestracja nie dotyczy zastosowania substancji:

  1. w produktach leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczychi dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi;
  2. w żywności lub paszach zgodnie z rozporządzeniem (WE) 178/2002, w tym stosowanych:

© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności